DOTACE

V oblasti dotací a následně dotačního managementu se pohybujeme již několik let, a máme tak zkušenosti s celou paletou dotačních titulů, zpracováním žádostí v definované podobě, studií proveditelnosti, projektových záměrů, energetických auditů i následném dotačním managementu. 

Přehled dotačních titulů, vč. úspěšnosti:

Program   Úspěšnost
Regionální operační program ROP SV   100%
Státní program EFEKT   100%
Státní programy Ministerstva pro místní rozvoj   100%
Program MAS Leader (v rámci PRV)   94%
Operační program podnikání a inovace OPPI + OPPIK   97%

Náklady na zpracování dotace se skládají z nízkého režijného poplatku, který zahrnuje optimalizaci a zpracování žádosti o dotaci vč. relevantních příloh, jako je studie proveditelnosti, projektový záměr apod., jehož výše je odvislá od konkrétního programu. V případě úspěchu si účtujeme odměnu, jejíž výše závisí na výši dotace, ale nikdy nepřekročí 75 tis. Kč bez DPH. Specializované přílohy, jako je Energetický audit či posudek nebo Projektová dokumetace, jsou účtovány zvlášť vždy v závislosti na konkrétním projektu. 

Dotační management 

Celý proces získání a čerpání dotace je dlouhodobá záležitost mající jasně daná pravidla a požadavky specifické pro konkrétní typ programu.

Našim klientům proto nabízíme spolupráci i v další fázi celého procesu: poradenství při realizaci projektu, monitorovací zprávy, žádosti o platbu, závěrečné vyhodnocení projektu a následné zprávy o průběhu projektu. 

Cena za poskytované služby je stanovena hodinovou sazbou. Fakturace za služby dotačního managementu probíhá zpravidla dle skutečně odpracovaných hodin. 

Máte dotaz? Hledáte vhodný dotační titul pro svůj záměr? Chcete být připraveni na podání žádosti, ale nevíte, co všechno udělat? Ozvěte se, jsme tu pro Vás :-)

Pokud máte dotaz, můžete nás kontaktovat pomocí formuláře nebo i telefonicky.

Kontaktní údaje
Jméno a příjmení
Ing. Tamara Kuchařová
Telefón:
774 687 150
Email:
tamara.kucharova@codescz.cz