Plán rozvoje obce (PRO)

Co je PRO a proč ho mít?

Plán rozvoje obce je jedním ze tří základních strategických dokumentů obce a spolu s Rozpočetem a Územním plánem je základním plánovacím nástrojem. 

Definuje dlouhodobou vizi rozvoje obce v horizontu 10 let. Spolu s Akčním plánem (který definuje realizaci projektů v období dvou let) tvoří celek, který umožňuje kontinuální rozvoj. 

Vzhledem k tomu, že do jeho tvorby jsou aktivně zapojeny všechny skupiny - starosta a zastupitelstvo, obyvatelé, podnikatelé i členové zájmových subjektů a spolků - vychází PRO z všeobecného konsenzu, což napomáhá realizaci a usnadňuje práci zastupitelstva při plánování a realizaci projektů i v dialogu s obyvatelstvem.

PRO je jako stopa, kterou po sobě zanechá vedení obce a kompas pro jeho následovníky.

V neposlední řadě je PRO důležitý pro získávání dotačních prostředků na rozvojové projekty. Současným trendem je, aby obce, které žádají o dotace, měly PRO, do kteréhu je projekt žádající podoru zasazen. Ministerstvo pro místní rozvoj zpracovalo metodiku pro vypracování PRO, včetně vytvoření specializovaných softwarových nástrojů. Hlavním důvodem je sjednotit PRO, vyrovnat jejich úroveň a učinit je porovnatelnými. V dohledné době lze očekávat požadavek PRO jako podmínku nutnou pro získání dotační podpory, včetně nutnosti zpracování v souladu s metodikou. 

Jak vypadá PRO od nás?

PRO je zpracovaný v souladu s metodikou MMR a je zpracován v požadované podobě a struktuře. Následně je pak upraven do finální podoby v doporučeném softwarovém nástroji. PRO obsahuje analytickou část, jejíž součástí je i zpracování výsledků zapojení veřejnosti (buď formou komunitního plánování nebo dotazníkového šetření). Výsledkem analytické části je SWOT analýza. Následuje definice strategické vize a strategických cílů a návrhová/strategická část. Plán je sestavován na období 10-20 let. Po dokončení plánu je vytvořen Akční plán na období 1-2 let. Součástí zpracování je i prezentace plánu zastupitelstvu či obyvatelům obce na veřejném zasedání. V případě zájmu poskytujeme i poradenské služby a metodické vedení zpracování PRO. 

Schema PRO

Proč vybrat zrovna nás?

  • bohaté zkušenosti se zpracováním
         
  • zaměření na malé a středně velké obce a města do 5 tis. obyvatel
  • příznivé ceny
         
  • zpracování v souladu s metodikou MMR
  • nové nápady a pohled zvenku
         
  • představení a obhájení PRO před zastupitelstvem i obyvateli
  • zkušený realizační tým s vlastními praktickými         zkušenostmi s prací v zastupitelstvu
           

 

Pokud máte dotaz, můžete nás kontaktovat pomocí formuláře nebo i telefonicky.

Kontaktní údaje
Jméno a příjmení
Ing. Tamara Kuchařová
Telefón:
774 687 150
Email:
tamara.kucharova@codescz.cz