Školení

BALÍK DOVEDNOSTÍ pro starosty a další pracovníky ve veřejné správě

Letité zkušenosti se spoluprací se zástupci měst a obcí, informace o jejich těžkostech a překážkách, které je v praxi potkávají, vlastní praktické zkušenosti s prací v zastupitelstvu obce a zkušenosti se školením v soukromé sféře, stejně jako požadavky starostů: to vše dalo vzniknout specifickému souboru školení.

Jednotlivé kurzy jsou zaměřeny na situace a problémy, typické pro veřejnou správu, se kterými se v praxi právě starostové a úředníci nejvíce potýkají. Kurzy jsou na sobě nezávislé, byť mají vzájemnou provázanost. Jsme schopní připravit soubor školení na míru podle potřeb a požadavků zákazníka. 

Proč vybrat právě nás? 

  • v průběhu kurzu se Vám budou věnovat minimálně 2 lektoři
  • naši lektoři mají zkušenosti v práci pro veřejnou správu jako aktivní členové zastupitelstva
  • naši lektoři mají letité zkušenost v oblasti školení komunikace, vyjednávání a prezentace pro velice různorodé skupiny
  • naši lektoři mají bohaté zkušenosti v práci s municipalitami (zpracování Plánů rozvoje obcí a měst a jejich prezentace zastupitelům a občanům, získávání dotací a grantů a dotační management, školení zpracování PRO, poradenská činnost)
  • kurzy jsou z větší části praktickými workshopy s praktickým tréninkem, příklady a případovými studiemi z praxe účastníků

Profily lektorů

PaedDr. Pavla Pekárková - odborná lektorka a konzultantka

Pracuje pro ziskovou i neziskovou sféru a pro orgány státní správy. Specializuje se na výcviky strategických, taktických a komunikační dovedností vyjednávání a tréninky soft manažérských dovedností.

Facilituje obtížná jednání a jako mediátorka zprostředkovává mimosoudní dohody v občanských, majetkových a pracovních sporech.

Absolvovala PFUK, PGS psychologie práce a řízení na FF UK v Praze, a řadu výcviků pro trenéry komunikačních, vyjednávacích a manažérských dovedností, vedených zahraničními specialisty: (Leonard R.Riskin - Columbia University of Missouri San Diego, Denis Sandole - George Mason University, Washington,D.C., Robert B.Bemjamin a Gaila Sadalla - Mediation Center San Francisco, Jill.E.Quirin - tréningové centrum Navy Exchange Service Command USA, William A. Southworth - Interaction Associates, England, Gerge Boulden - tréninková škola ALA International, Rugby, England)

 Jako nezávislá lektorka a konzultantka od roku 1995 pracovala pro:

  • Neziskovou sféru: Nadace Open Society Fund, The Foundation for a Civil Society, Soros, ICN, Arnica, Komunitní koalice Pardubice (tréninky politického vyjednávání, skupinového vyjednávání, fundraisingu, strategického plánování, Public relations, vyjednávání skupinových a interetnických konfliktů, projekty podpory občanské společnosti)
  • Státní správu: ministerstva: MŠ, MPSV, MV, MZ a okresní a městské úřady ( tréninky komunikace, vyjednávání, mediace)
  • Ziskovou sféru: Prostřednictvím Institutu svazu průmyslu, Institutu certifikovaného vzdělávání a dalších nebo samostatně vedla kurzy a výcviky převážně obchodního vyjednávání a manažerských dovedností pro firmy Coca Cola, Philips, Scania, Johnson and Johnson, AHOLD, Siemens, Bosch, Union banka, Raiffaisenbank, Britská obchodní komora ale také Český mobil, Česká spořitelna, Eurotel, Telecom, Škoda Mladá Boleslav, Lovochemie, Železniční stavitelství, Ferromet, , Valeo, Plasty Meziříčí, ZPA Trutnov, AAC, Apel, s.r.o a řadu dalších.

Ing. Petr Krupička, MBA – odborný konzultant v energetice a firemních procesech a lektor manažerských dovedností

Pracuje ve společnosti CODES CZ s.r.o. jako ředitel a jednatel společnosti. Specializuje se na výcviky a workshopy zaměřené na rozvojové strategie, plány rozvoje měst a obcí a hledání nových obchodních příležitostí. Provádí tréninky obchodních skupin a manažerů zaměřených na motivaci, koučování a soft manažerské dovednosti.

Vystudoval technickou vojenskou akademii v Liptovském Mikuláši se zaměřením na radiolokaci a dále postgraduální studium na B.I.B.S. Brno při Nottingham Trent University zaměřené na strategické řízení firem a orgánů státní správy. Absolvoval řadu školení pořádané zejména Institutem svazu průmyslu.

Lektorské a konzultační činnosti se věnuje od roku 2007, kdy školil převážně obchodní týmy a spoluvytvářel obchodní strategie pro firmy (Tiskárna Pratr, Merkur, Ozdoby CZ, Talpa Pilníkov, TS Adršpach a další). Od roku 2009 vede dlouhodobé kurzy manažerských dovedností a komunikace ve společnostech mezinárodního holdingu Walraven. Pro veřejnou správu zpracovává strategické plány mikroregionů, plány rozvoje obcí a měst a různé studie proveditelnosti. V posledních několika letech se věnuje osobnímu koučinku vrcholových manažerů, řídících pracovníků a představitelů samospráv.

Ing. Tamara Kuchařová – specialistka na komunikaci a propagaci, strategický rozvoj a využívání dotací a grantů.

Ve společnosti CODES CZ s.r.o. řídí projektový tým, který zpracovává strategické plány rozvoje měst a obcí. Zodpovídá rovněž za oblast využívání strukturálních fondů a grantové politiky státu. Věnuje se lektorské činnosti v oblasti strategického plánování, metodiky zpracování plánů rozvoje měst a obcí, komunikace a propagace.

Vystudovala podnikovou ekonomiku a management na Vysokém učení technickém v Brně a specializované studium na London School of Public Relations. Absolvovala též vzdělávací programy v oblasti strategického řízení a plánování, komunikace a manažerských dovedností.

Od roku 2007 se věnuje tvorbě rozvojových a obchodních strategií pro soukromou I veřejnou sféru. Pro veřejnou správu zpracovává strategické plány mikroregionů, plány rozvoje obcí a měst a různé studie proveditelnosti, žádosti o dotaci a podílí se na realizaci projektů a dotačním managementu. Věnuje se též školení strategického rozvoje obcí a zpracování programu rozvoje.

 

Pokud máte dotaz, můžete nás kontaktovat pomocí formuláře nebo i telefonicky.

Kontaktní údaje
Jméno a příjmení
Lucie Chadrabová
Telefón:
773 687 153
Email:
lucie.chadrabova@codescz.cz